: +0.24%📈 9345$ Top (last h): : +5.01%📈 22065st :

: +0.24%📈 9345$
Top (last h):
: +5.01%📈 22065st
: +3.38%📈 6938st
: +2.77%📈 331st
: +2.70%📈 21st
Worst (last h):
: -8.70%📉 22330st
: -6.16%📉 794st
: -2.30%📉 1643st